مواد مخدر و روانگردان‌ها

۱۰ نکته درباره مخدر “گل”
براساس آخرین شیوع شناسی تعداد معتادان کشور به دو میلیون و ۸۰۰ هزار مصرف کننده مستمر رسیده است و «گل» بعد از تریاک، دومین ماده مخدر مصرفی در کشور معرفی شده است. مخدر گل تب
بیشتر بخوانید