فیلم های روانشناسی

افسردگی در فوتبال
در این کلیپ که از برنامه فوتبال ۱۲۰ پخش شده است، به موضوع افسردگی در میان فوتبالیست‌ها چه در حین کار حرفه‌ای و چه در زمان بازنشستگی آنان پرداخته شده است. افسردگی یک حالت
بیشتر بخوانید