فیلم کوتاه و کلیپ

افسردگی در فوتبال

در این کلیپ که از برنامه فوتبال 120 پخش شده است، به موضوع افسردگی در میان فوتبالیست‌ها چه در حین ... Read More

سندرم پیش از قاعدگی

همه می‌دانند که بیشتر زنها درست کمی قبل از قاعدگی کمی غیر منطقی می‌شوند، این که هورمون‌های جنسی آنها باعث ... Read More

استرس

اِستـِرس یا فشار روانی یا تنیدگی در روان‌شناسی به معنی فشار و نیرو است و هر محرکی که در انسان ... Read More

سگ سیاه افسردگی

اختلال افسردگی یکی از شایع‌ترین تشخیص‌های روانپزشکی است که مشخصه آن خلق افسرده و با احساس غمگینی، اعتماد به نفس ... Read More

اختلال وحشت زدگی

وَحشَت‌زَدِگی یا اختلال هراس (Panic attack ) که پانیک اَتَک هم گفته می‌شود نوعی بیماری روانی از گروه اختلالات اضطرابی ... Read More