نحوه تربیت کودکان بیش فعال
  • راههای تربیت کودکان بیش فعال

    شما چطور یک کودک بیش فعال وکم توجه را به انجام کار سخت و طاقت فرسا تشویق می کنید؟ - لازم است قبل از به پا ...

    شما چطور یک کودک بیش فعال وکم توجه را به انجام کار سخت و طاقت فرسا تشویق می کنید؟ - لازم است قبل از به پایان رسیدن زمان شان به آنها یادآوری کنیم. اگر با گفتن ،کودک شروع به پرتاب کردن وسیله هایش کرد به ...

    بیشتر بخوانید