برنامه‌های تلوزیونی دکتر مهرداد نامدار

حساس بودن، زودرنجی و وسواس
در ادامه برنامه‌های “دکتر مهرداد نامدار” در شبکه یک سیما با موضوعیت ازدواج، این قسمت به بحث درباره حساس بودن، زودرنجی و وسواس پرداخته میشود. زودرنجی و وسواس زودرنجی و وسو
بیشتر بخوانید